Tajemnica w biznesie

bezpieczeństwo w biznesie

W polskim prawie funkcjonuje określenie „tajemnica przedsiębiorstwa”, a regulująca ją ustawa (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2003.153.1503) definiuje ją jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” Według tego samego aktu prawnego czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Tyle teoria i litera prawa. W praktyce jednak utrata na rzecz konkurencji lub innych nieprzychylnych podmiotów choć części niematerialnych zasobów firmy, jakimi są informacje, dane, plany, projekty, umowy, itp., może mieć dla biznesu zgubne skutki, którym zadość nie uczyni żaden proces odszkodowawczy.

Najsłabszym ogniwem jest jak zwykle człowiek. Nic nie uchroni Cię przed nielojalnością współpracowników, partnerów i innych podmiotów z otoczenia Twojego biznesu. Ale to już kwestia relacji, doświadczenia i intuicji – na to algorytmów nie ma. Warto więc optymalnie zabezpieczyć to, na co mamy wpływ – infrastrukturę IT i narzędzia, których używamy do komunikacji i przechowywania danych i stworzyć procedury chroniące najcenniejsze zasoby informacyjne w firmie.

Jak zająć się bezpieczeństwem swojej poczty przeczytasz tutaj http://bit.ly/bezpiecznymail, jednak zanim to zrobisz poświęć chwilę, aby poznać prawdziwie bezpieczne narzędzie, które chroni prywatność, poufność, szyfruje, pilnuje, jest mobilne i łatwe w obsłudze.

Poznaj SAFREUM i profesjonalnie chroń tajemnice swojego biznesu.