Dotacja


Safreum - pion - tło jasne S

SafeLaw Sp. z o.o. (ul. Osiedle 1 Maja 3/64, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000466930, NIP: 7692220708, REGON: 101622203) realizuje projekt pn.:

 „Wdrożenie w SafeLaw Sp. z o.o. systemu B2B umożliwiającego automatyzacje przyszłych procesów biznesowych ze współpracującymi kancelariami prawnymi.”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-108/13-00.